Docent

Pieter Wolters

Pieter Wolters is een expert op het gebied van cybersecurity, privacy en privaatrecht. Pieter is docent voor de onderstaande module:

  • Inleiding Cybersecurityrecht

Pieter is als universitair hoofddocent burgerlijk recht verbonden aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek richt hij zich op het grensgebied van cybersecurity, privacy en privaatrecht. Zo houdt hij zich onder andere bezig met de privaatrechtelijke handhaving van het gegevensbeschermingsrecht, elektronische authenticatie en ondertekening, privaatrechtelijke verplichtingen om software te beveiligen, en de Europese privaatrechtelijke regulering van ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Hij besteedt daarbij ook aandacht aan de manier waarop technische, bedrijfskundige en juridische keuzes invloed uitoefenen op cybersecurityverplichtingen. 

Voor het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Cyber Security Raad schreef Pieter in 2016 een handreiking over privaatrechtelijke cybersecurityverplichtingen. In 2021 schreef hij voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een rapport over de herziening van de Europese regels met betrekking tot de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van hostingdiensten. Zijn meest recente project ziet op digitale conflictoplossing, en in het bijzonder op de juridische eisen aan de cybersecurity van digitale informatie. Dit project is mede gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Maak kennis met het

Team

Docent

Amy J. Schmitz

Docent

André Janssen

Docent

Anna Berlee

Docent

Brenno de Winter

Docent

Casper Jaspers

Docent

Friederike van der Jagt

Docent

Ivar Timmer

Docent

Jaap-Henk Hoepman

Docent

Johan Koggink

Docent

Laura Broers

Docent

Martijn Loth

Docent

Maurits Fornier

Docent

Nynke Brouwer

Docent

Pietro Ortolani

Docent

Rosalie van Deursen

Docent

Ruben Alderse Baas

Docent

Tommie van der Bosch